Home

News

Problems

FAQ

Registration

Winners

History

Contact

 

 

Please send all inquiries to cad.contest.iccad@gmail.com  Thank you!


Organizing Committee
Contest Chair Yu-Guang Chen
National Central University, Taiwan
   
Contest Co-chairs Chun-Yao Wang
National Tsing Hua University, Taiwan

Tsung-Wei Huang
University of Utah, USA

Takashi Sato
Kyoto University, Japan

 
Topic Chairs
Chung-Han Chou, Chih-Jen (Jacky) Hsu, Chi-An (Rocky) Wu, and Kuan-Hua Tu
(Cadence Design Systems, Inc.)

Kai-Shun Hu, I-Jye Lin, Yu-Hui Huang, Hao-Yu Chi, and Yi-Hsuan Wu
(Synopsys, Inc.)

Sicheng Li, Chen Bai, Xuechao Wei, Bizhao Shi, Yen-Kuang Chen, Yuan Xie
(DAMO Academy)
Copyright 2022 CAD Contest. All Rights Reserved.